معنی کلمه مارمالاد لیمو به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به لیمو ترش به انگلیسی in دسامبر 1, 2019

معنی کلمه مارمالاد لیمو به انگلیسی می شود Lemon marmalade

Leave a Reply