معنی کلمه بستنی لیمو به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به لیمو ترش به انگلیسی in دسامبر 1, 2019

معنی کلمه بستنی لیمو به انگلیسی می شود Lemon ice cream

Leave a Reply